Zespół

Joanna Cichosz konsultant, diagnosta, facylitator

Joanna Cichosz

konsultant, diagnosta i facylitator

Magister psychologii społecznej – (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), facylitator (Szkoła Facylitacji Pathways), Certyfikowany diagnosta Master Person Analysis, ukończyła także kurs coachingu – Fundamentals ICC.

Czytaj dalej

Od ponad 13 lat pracuje jako doradca w obszarze rekrutacji i rozwoju kompetencji menedżerskich. Prowadzi procesy executive search, poszukując najlepszego dopasowania kulturowego kandydatów i organizacji. Z Aretes związana od 2003 roku, początkowo jako konsultant rekrutacji, a z czasem rozwijając także ścieżkę diagnostyczno-rozwojową. Projektuje procesy diagnozy i rozwoju kompetencji przywódczych zarówno indywidualne jak i zespołowe (ocena 360 stopni, AC/DC, procesy szkoleniowe).

W swojej pracy realizuje misję poszukiwania autentyczności, spójności pełnionej roli menedżerskiej z naturalnym potencjałem, stąd często pracuje w metodologii StrengthsFinder Instytutu Gallupa.

Jej top 5 talentów wg tej metodologii to: Indywidualizacja, empatia, odpowiedzialność, komunikatywność, bliskość.

Izabela Dominko konsultant, coach i terapeuta

Izabela Dominko

konsultant, coach

Doktor nauk humanistycznych – (UMCS), magister filologii polskiej (UMSC), licencjat filologii angielskiej (UW), podyplomowe studia Public Relations (SGH), trzyletnia szkoła terapii DMT (Dance/Movement Therapy), dwuletnia szkoła psychoterapii poprzez Ustawienia Helingerowskie, członek – założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, współżałożyciel idei Freedance w Polsce, która jest jedną z inicjatyw współtworzenia zrównoważonych społeczności.

Czytaj dalej

Od ponad 15 lat pracuje jako doradca w obszarze rekrutacji i rozwoju kompetencji menedżerskich. Prowadzi procesy executive search, poszukując najlepszego dopasowania kulturowego kandydatów i organizacji. Od 2007 roku praktykuje jako terapeuta, career, life & business coach, wspierając swoich klientów w tworzeniu autentycznego, zrównoważonego i twórczego życia i pracy. Od 2006 roku związana z IPSI Wojciecha Eichelbergera jako terapeuta i coach. Od 2007 roku prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet wspierające rozwój autentycznego przywództwa kobiet opartego na samoświadomości. Z Aretes związana od 2013 roku, początkowo jako asesor w AC/DC, rekruter i konsultant współprojektujący procesy rozwojowe liderów i ich organizacji.

W swojej pracy wspiera rozwój autentyczności przywództwa i tworzenia harmonijnych systemów, w których jednostka pełni rolę zawodową opartą na jej talentach. Korzysta z metodologii StrengthsFinder Instytutu Gallupa, Procesu Twórczego, Ruchu Autentycznego opartego na metodologii DMT, ustawień systemowych oraz analizy transakcyjnej.

Nel Berezowska-Lewicka coach, mediator i facylitator

Nel Berezowska-Lewicka

coach, mediator i facylitator

Ukończyła zarządzanie strategiczne w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University, program coachingu Co-Active Coaching Academy w The Coaches Training Institute (CTI) , kurs przywództwa Co-Active Leadership w CTI (USA). Jest certyfikowanym coachem CPCC (Co-Active Professional Coach) i mediatorem.

Czytaj dalej

Dyrektor personalna w międzynarodowych korporacjach, odpowiadała za restrukturyzacje, fuzje, negocjacje ze związkami zawodowymi. Wytyczała nowe standardy w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach i wysokich standardach pracy. Przedsiębiorca i twórca, współtworzyła Pracownię Gier Szkoleniowych –pierwszą w Polsce firmę specjalizującą się w projektowaniu gier i symulacji oraz programów rozwojowych opartych na tej metodzie. Aktualnie tworzy międzynarodowy portal Up2You – oferujący coaching i mentoring on-line.

Z Aretes od 2015 roku, realizuje projekty doradcze w obszarze rozwoju przywództwa, tworzenia przyjaznej i efektywnej kultury organizacyjnej wykorzystując coaching, facylitację, ocenę 360°, AC/DC, talenty wg. Instytutu Gallupa.

W swoje pracy ceni sobie partnerstwo oraz możliwość kreatywnego rozwiązywaniu problemów. Społecznie angażuje się w projekty edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci jako certyfikowany trener fundacji FamilyLab.

Tomasz Cichocki konsultant, trener, coach i facylitator

Tomasz Cichocki

konsultant, trener, coach i facylitator

Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP, kurs coachingu Erickson College International oraz warsztaty dynamiki grupowej OPUS.

Czytaj dalej

Był naukowcem, dziennikarzem radiowym, sprzedawcą B2B, kierownikiem projektów, konsultantem, managerem. Od ponad 10 lat intensywnie wykorzystuje swój talent polegający na umiejętności uważnego słuchania, zadawania pytań i przekazywaniu informacji w prostej, zrozumiałej formie. Przeprowadził blisko 4000 godzin szkoleń i warsztatów. Z Aretes pracuje od 2015 roku.

Jego specjalnością są obszary związane z kompetencjami managerskimi, innowacyjnością, myśleniem systemowym i strategicznym. Prowadzi warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Pracuje także w języku angielskim.

Trudno znosi rutynę i powtarzalność. Ceni sobie zaufanie i partnerstwo.

Zbigniew Matysik konsultatnt i coach

Zbigniew Matysik

konsultant, coach

Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim, kurs zarządzania IFG, kurs coachingu ICC.

Czytaj dalej

Wieloletni dyrektor marketingu i sprzedaży w branży wydawniczej, dyrektor HR w Grupie Agora odpowiedzialny za programy motywacyjne i rozwojowe dla menedżerów. Od 2004 roku związany z ARETES, zajmuje się coachingiem oraz programami rozwoju przywództwa.

Koncentruje się  na zagadnieniach motywacji, współpracy i rozwoju. Szczególnie angażuje się we wspieranie menedżerów w osiąganiu  długofalowej skuteczności kierowania i budowaniu relacji z zespołem i otoczeniem.

Prowadzi projekty diagnostyczne i rozwojowe w metodologii Development Centre, 360 Feedback,  wspomaga projekty rekrutacyjne.

Aktualnie rozwija praktykę w dziedzinie Activity-based workplace – optymalnej organizacji pracy i przestrzeni biurowej wspierającej komfort i efektywność pracowników w kontekście strategii i kultury firmy.

W pracy i w życiu najbardziej ceni partnerską współpracę i klarowną komunikację.