Zespół

Joanna Cichosz konsultant, diagnosta, facylitator

Joanna Cichosz

konsultant, diagnosta i facylitator

Magister psychologii społecznej – (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), facylitator (Szkoła Facylitacji Pathways), Certyfikowany diagnosta Master Person Analysis, ukończyła także kurs coachingu – Fundamentals ICC.
Czytaj dalej
Od ponad 13 lat pracuje jako doradca w obszarze rekrutacji i rozwoju kompetencji menedżerskich. Prowadzi procesy executive search, poszukując najlepszego dopasowania kulturowego kandydatów i organizacji. Z Aretes związana od 2003 roku, początkowo jako konsultant rekrutacji, a z czasem rozwijając także ścieżkę diagnostyczno-rozwojową. Projektuje procesy diagnozy i rozwoju kompetencji przywódczych zarówno indywidualne jak i zespołowe (ocena 360 stopni, AC/DC, procesy szkoleniowe).

W swojej pracy realizuje misję poszukiwania autentyczności, spójności pełnionej roli menedżerskiej z naturalnym potencjałem, stąd często pracuje w metodologii StrengthsFinder Instytutu Gallupa.

Jej top 5 talentów wg tej metodologii to: Indywidualizacja, empatia, odpowiedzialność, komunikatywność, bliskość.

Izabela Dominko konsultant, coach i terapeuta

Izabela Dominko

konsultant, coach

Doktor nauk humanistycznych – (UMCS), magister filologii polskiej (UMSC), licencjat filologii angielskiej (UW), podyplomowe studia Public Relations (SGH), trzyletnia szkoła terapii DMT (Dance/Movement Therapy), dwuletnia szkoła psychoterapii poprzez Ustawienia Helingerowskie, członek – założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, współżałożyciel idei Freedance w Polsce, która jest jedną z inicjatyw współtworzenia zrównoważonych społeczności.
Czytaj dalej
Od ponad 15 lat pracuje jako doradca w obszarze rekrutacji i rozwoju kompetencji menedżerskich. Prowadzi procesy executive search, poszukując najlepszego dopasowania kulturowego kandydatów i organizacji. Od 2007 roku praktykuje jako terapeuta, career, life & business coach, wspierając swoich klientów w tworzeniu autentycznego, zrównoważonego i twórczego życia i pracy. Od 2006 roku związana z IPSI Wojciecha Eichelbergera jako terapeuta i coach. Od 2007 roku prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet wspierające rozwój autentycznego przywództwa kobiet opartego na samoświadomości. Z Aretes związana od 2013 roku, początkowo jako asesor w AC/DC, rekruter i konsultant współprojektujący procesy rozwojowe liderów i ich organizacji.

W swojej pracy wspiera rozwój autentyczności przywództwa i tworzenia harmonijnych systemów, w których jednostka pełni rolę zawodową opartą na jej talentach. Korzysta z metodologii StrengthsFinder Instytutu Gallupa, Procesu Twórczego, Ruchu Autentycznego opartego na metodologii DMT, ustawień systemowych oraz analizy transakcyjnej.

Nel Berezowska-Lewicka coach, mediator i facylitator

Nel Berezowska-Lewicka

coach, mediator i facylitator

Ukończyła zarządzanie strategiczne w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University, program coachingu Co-Active Coaching Academy w The Coaches Training Institute (CTI) , kurs przywództwa Co-Active Leadership w CTI (USA). Jest certyfikowanym coachem CPCC (Co-Active Professional Coach) i mediatorem.
Czytaj dalej
Dyrektor personalna w międzynarodowych korporacjach, odpowiadała za restrukturyzacje, fuzje, negocjacje ze związkami zawodowymi. Wytyczała nowe standardy w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach i wysokich standardach pracy. Przedsiębiorca i twórca, współtworzyła Pracownię Gier Szkoleniowych –pierwszą w Polsce firmę specjalizującą się w projektowaniu gier i symulacji oraz programów rozwojowych opartych na tej metodzie. Aktualnie tworzy międzynarodowy portal Up2You – oferujący coaching i mentoring on-line.

Z Aretes od 2015 roku, realizuje projekty doradcze w obszarze rozwoju przywództwa, tworzenia przyjaznej i efektywnej kultury organizacyjnej wykorzystując coaching, facylitację, ocenę 360°, AC/DC, talenty wg. Instytutu Gallupa.

W swoje pracy ceni sobie partnerstwo oraz możliwość kreatywnego rozwiązywaniu problemów. Społecznie angażuje się w projekty edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci jako certyfikowany trener fundacji FamilyLab.