Diagnoza

Na początku drogi do trwałej i jakościowo ważnej zmiany rozwojowej jest autorefleksja. Zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacji. Dla nas kluczem do autorefleksji i wzrostu świadomości jest diagnoza przeprowadzona z szacunkiem i trafnym wyborem narzędzi. W naszej pracy koncentrujemy się na uruchamianiu do rozwijania potencjału, posiadanych talentów, stąd wśród naszych narzędzi znalazł się test StrengthsFinder Instytutu Gallupa. Jesteśmy przekonani, że nawet bardzo trafne diagnostycznie narzędzie na niewiele się zda, jeśli jego efekty nie posłużą do autorefleksji. Z tej przyczyny dużą wagę przywiązujemy do sesji informacji zwrotnej.

Czytaj dalej
 • W procesach służących rozwojowi autentycznego przywództwa często wybieramy Assessment/Development Centre – to narzędzie dostarcza najgłębszej informacji zwrotnej i wniosków szukających dźwigni rozwojowych. Sięgamy także po diagnozę StrengthsFinder – wierząc, że lider jest autentyczny, kiedy świadomie umie korzystać ze swoich talentów.
 • Pomagając w uruchomieniu indywidualnego potencjału zaczynamy od feedbacku z otoczenia czyli oceny 360 stopni, oraz diagnozy naturalnych preferencji stylu pracy (Master Person Analysis). Silnej informacji zwrotnej na temat faktycznego funkcjonowania w prawdziwym środowisku zawodowym dostarcza shadowing.
 • szukając nowego kontekstu dla pracy zespołowej, transformując kulturę organizacyjną zaczynamy od focus group interview oraz badań ankietowych on-line.

Rozwój

Indywidualny

 • Coaching
 • Rozwój talentów wg Gallupa
 • W poszukiwaniu autentyczności – ruch autentyczny
 • 5 języków miłości / docenienie

Menedżerski

 • Kompetencje menedżerskie – bloki szkoleniowe
 • Autentyczne/ świadome przywództwo
 • Kierowanie zespołem – Development Centre
 • Warsztaty rozwojowe

Organizacji

 • Kultura organizacyjna i wizerunek pracodawcy
 • Wartości, wizja, misja i strategia organizacji
 • Modele kompetencji
 • Budowanie zespołu
 • Tworzenie modeli biznesowych

Rekrutacja

 • Executive search
 • Direct search
 • Coaching adaptacyjny/ onboarding

Business model canvas

Wypracowanie strategii biznesowej opartej o wartość dostarczaną klientom. Jednodniowy warsztat lub proces wspierany przez konsultantów Aretes, pozwalający na dookreślenie grup klientów, wartości jakie firma im dostarcza, sposobów dotarcia do nich i zasobów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Wskazuje też źródła kosztów i przychodów. Business model canvas pozwala na jednej kartce, w spójny i przemyślany sposób przedstawić biznesplan firmy lub produktu.

Business Model Canvas
Biuro wspierajace aktywność

Biuro wspierajace aktywność

Idea Activity-based Workplace odnosi się do tego jak przestrzeń kształtuje to, co myślimy, robimy, czujemy. W pracy możemy wspierać się stwarzając odpowiednie warunki dla określonych zadań. Dla organizacji oznacza to, że przestrzeń w jakiej pracują jej zespoły jest istotnym czynnikiem kształtującym ich poczucie przynależności do firmy, rozwijającym ich kreatywność i efektywność. Nie tylko jest istotnym elementem, ale tworzy kulturę organizacyjną firmy.

Czytaj dalej
  Zaproszenie do współpracy na etapie projektowania nie tylko liderów, ale także przyszłych użytkowników konkretnych przestrzeni daje szansę na takie zaprojektowanie funkcjonalne i wizualne, które najlepiej będzie stymulowało do danego typu zadań. Dodatkowo sprawia, że ludzie biorą odpowiedzialność za to jak organizują swoją pracę i w jakich warunkach ją wykonują.
  Ciekawym wątkiem tego procesu jest możliwość stymulowania współpracy i przepływu informacji pomiędzy działami a nawet konkretnymi osobami.
  Nowoczesne, ciekawe architektonicznie biuro stwarza także idealne warunki do wzrostu zaangażowania pracowników, szczególnie nowego pokolenia, które wyrosło w epoce transformacji cyfrowej.

  Konsultanci Aretes projektują ten proces, realizują badania, warsztaty, a później współpracują z architektami, żeby na końcu zaprosić zespół do nowego miejsca. Sama przeprowadzka staje się integracyjną przygodą.