Diagnoza

Na początku drogi do trwałej i jakościowo ważnej zmiany rozwojowej jest autorefleksja. Zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacji. Dla nas kluczem do autorefleksji i wzrostu świadomości jest diagnoza przeprowadzona z szacunkiem i trafnym wyborem narzędzi. W naszej pracy koncentrujemy się na uruchamianiu do rozwijania potencjału, posiadanych talentów, stąd wśród naszych narzędzi znalazł się test StrengthsFinder Instytutu Gallupa. Jesteśmy przekonani, że nawet bardzo trafne diagnostycznie narzędzie na niewiele się zda, jeśli jego efekty nie posłużą do autorefleksji. Z tej przyczyny dużą wagę przywiązujemy do sesji informacji zwrotnej.

Czytaj dalej
 • W procesach służących rozwojowi autentycznego przywództwa często wybieramy Assessment/Development Centre – to narzędzie dostarcza najgłębszej informacji zwrotnej i wniosków szukających dźwigni rozwojowych. Sięgamy także po diagnozę StrengthsFinder – wierząc, że lider jest autentyczny, kiedy świadomie umie korzystać ze swoich talentów.
 • Pomagając w uruchomieniu indywidualnego potencjału zaczynamy od feedbacku z otoczenia czyli oceny 360 stopni, oraz diagnozy naturalnych preferencji stylu pracy (Master Person Analysis). Silnej informacji zwrotnej na temat faktycznego funkcjonowania w prawdziwym środowisku zawodowym dostarcza shadowing.
 • szukając nowego kontekstu dla pracy zespołowej, transformując kulturę organizacyjną zaczynamy od focus group interview oraz badań ankietowych on-line.

Rozwój

Indywidualny

 • Coaching
 • Rozwój talentów wg Gallupa
 • W poszukiwaniu autentyczności – ruch autentyczny
 • 5 języków miłości / docenienie

Menedżerski

 • Kompetencje menedżerskie – bloki szkoleniowe
 • Autentyczne/ świadome przywództwo
 • Kierowanie zespołem – Development Centre
 • Warsztaty rozwojowe

Organizacji

 • Kultura organizacyjna i wizerunek pracodawcy
 • Wartości, wizja, misja i strategia organizacji
 • Modele kompetencji
 • Budowanie zespołu
 • Tworzenie modeli biznesowych

Rekrutacja

 • Executive search
 • Direct search
 • Coaching adaptacyjny/ onboarding